LV EN RU
LV EN RU

Linda Jaunžeikare


Darba vieta:

Rīga

Kontakti:

Tālrunis: 26360163
E-pasts: ljaunzeikare@gmail.com


Psihoterapijas virziens:

Pārstāvu psihoorganiskās analīzes psihoterapijas virzienu, kas pauž ideju, ka ikvienā cilvēkā iespējams atrast tā veselo kodolu, kas terapijas procesā ir kā balsts centieniem veikt izmaiņas.

Darba valodas:

latviešu, krievu

Par sevi:

Mani allaž ir interesējusi cilvēka dvēseliskā dzīve. Tajā skaitā – savējā. Kā viens no iemesliem kāpēc izvēlējos psihoterapijas speciālista profesiju ir saistāms ar veiksmīgu personīgo psihoterapijas pieredzi, kas manī radīja interesi gan par terapijas procesu, gan iedvesmoja būt līdzās cilvēkiem viņu ceļā. Ar katru studiju un darba gadu, tā tikai vairojas.

Manuprāt psihoterapija ir iespēja piedzīvot drošas un uzticamas attiecības, kur esot otra uzklausītam, sadzirdētam un saprastam, cilvēkam ir iespēja uzdrošināties būt atklātam vispirms pret sevi un pamazām iemantot ticību savām cilvēciskajām spējām.


Kā pamats manai psihoterapijas speciālista izglītībai ir bagātīgā pieredze psihologa darbā dažādās institūcijās, strādājot ar klientiem individuāli, gan vadot grupu nodarbības. Šī pieredze ir attīstījusi manī dziļu empātiju un dažādības pieņemšanu. Kopš 2014. gada esmu praktizējošs psihologs arī savas privātprakses ietvaros.

Izglītība:

  • Psihoterapijas speciālists apmācībā, Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrā (2019. līdz šim).
  • Sertificēts psihologs konsultatīvajā psiholoģijā (Sert. Nr.: 1500700)
  • Esmu ieguvusi profesionālo maģistra grādu konsultatīvajā psiholoģijā Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Augstskolā (2013.-2016.)
  • RPIVA (Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijā) ir iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (2008.-2013.)
  • Četru gadu garumā esmu apguvusi psiholoģisko konsultēšanu pie vieslektoriem Attīstošā dialoga un konsultēšanas skolā, Psihologu, psihoterapeitu un treneru ģildē (2014.-2018.)

Organizācijas:

  • Biedrs LPAPB (Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrībā)
  • Kā pašnodarbinātais sadarbojos ar Latvijas Samariešu apvienību Hospiss aprūpes ietvaros, kur esmu psihologs nedziedināmi slimiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem.