LV EN RU
LV EN RU

Inga Reinfelde


Darba vieta:

Preiļi

Kontakti:

Tālrunis: 26541765
E-pasts: ingavedaprakse@gmail.com


Psihoterapijas virziens:

Psihoorganiskā analīze

Darba valodas:

Latviešu, krievu

Par sevi:

5 gadu pieredze psihologa darbā ar klientiem, kuriem ir psiho-emocionāli traucējumi „Neirožu klīnikā” (konsultācijas pieaugušajiem, deju un kustību terapijas grupas pieaugušajiem un bērniem, tematiskās lekcijas, ķermeniskā relaksācija individuāli);
1 gadu pieredze darbā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 2 gadu pieredze darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem speciālajā internātskolā.
Psiholoģiskā palīdzība organizācijām (mikroklimata izpēte, rekomendāciju sniegšana).

Piedalīšanās dažāda veida projektos: darbā ar bezdarbniekiem, sociālo riska grupu pārstāvjiem u.c.

Psihoterapeitisko grupu (darba virziens - ķermenis) un semināru vadīšanā, individuālajā psihoterapijā pieaugušajiem.

Integratīvās metodes, tai skaitā vēdiskās zināšanas par dzīvesveidu un ikdienas dzīves paradumu koriģēšanu, kas palīdz plašāk apzināties cilvēka dzīves potenciālu.

Aicinu uz individuālu psihoterapiju, grupu nodarbībām un lekcijām-semināriem.

Izglītība:

  • Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola / diploma nr. PDC 0006 / praktiskā psihologa kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā / 2006.
  • Francijas Psihoorganiskās Analīzes Skola / L’École Française d’Analyse Psycho-organique / psihoterapeita sertifikāts nr.985 / 2008.
  • Dažādi semināri: ķermeņa terapijā, deju un kustību terapijā, mākslas terapijā, transpersonālajā terapijā, krīzes intervencē u.c.

Organizācijas:

  • LPOAA (Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācija)